SLUŽBENA BROŠURA 22. SUSRETA CROMA 2012.

U službenoj brošuri 22. susreta CROMA 2012. bit će predstavljeni ovogodišnji dobitnici nagrade Menadžer godine. Naklada brošure je 1.000 primjeraka, a distribuira se članovima i partnerima HUM-CROMA. Više o zakupu oglasnog prostora kao i formular narudžbenice možete naći u privitku.

Brosura