Seminar VODSTVO, KARAKTER I ETIČNOST U POSLOVANJU

 

Seminar je osmišljen kao kombinacija interaktivnog predavanja, simulacija i vježbi koje razvijaju potencijale čovjeka kao lidera, a vode ga dvije nadahnute i karizmatične predavačice s dugogodišnjim iskustvom u osobnom i organizacijskom liderstvu, marketingu, ekonomiji, coachingu, komunikaciji i lean menadžmentu - Ljiljana Ciglar, univ.spec.oec. i Anja Štefanić, mag.oec.

 Objava