Najvažnije stvari na svijetu postigli su ljudi koji su nastavili raditi onda kada se činilo da više nema nade.

— Dale Carnegie