23.09.2011. POČEO CROMA EDUCARE PROGRAM

U petak 23. rujna 2011. počeo je jesenski ciklus CROMA EduCare programa, namijenjen mladim menadžerima, projektnim menadžerima, izvršnim direktorima i poduzetnicima.

Prva generacija polaznika dolazi iz tvrtki kao što su B.net Hrvatska d.o.o., HŽ Infrastruktura d.o.o., Ericsson Nikola Tesla d.d., Systec Automatizacija d.o.o., Ledo d.d., Badel 1862 d.d., Zvijezda d.d., Končar – Energetski transformatori d.o.o., Hrvatska lutrija d.o.o., Time Shuttle d.o.o., Končar – Institut za elektrotehniku d.d., PIK Vrbovec d.d., Jamnica d.d. i dr.

Tijekom godine održat će se dva nezavisna ciklusa predavanja – jesenski koji je počeo 23. rujna, a završit će 17. prosinca 2011. i proljetni koji počinje 23. ožujka i završava 16. lipnja 2012. godine. U tijeku su upisi polaznika proljetnog ciklusa.