DODJELA CERTIFIKATA 2. GENERACIJI CROMA EDUCARE PROGRAMA

U petak, 12. listopada 2012., na prigodnoj svečanosti održanoj u Hrvatskoj obrtničkoj komori U Zagrebu, druga generacija primila certifikate o završenom CROMA EduCare programu.