PRAKTIKUM – 31.1.2013. Prof.dr.sc. Petar Novoselec „Novi okviri kaznene odgovornosti direktora i članova NO“

Cilj praktikuma „Novi okviri kaznene odgovornosti direktora i članova NO u društvima kapitala“ je upoznati poslovne ljude s novelama pravnih okvira njihove osobne kaznene odgovornosti u vođenju poslova i zastupanju društva, posebno u svezi čl. 246 KZ-a, tj. ključnog kaznenog djela „zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju“.

 Pozivnica za praktikum 31.01.2013.

 Prijavnica za praktikum 31.01.2013.