Projekt „Daruj i pomozi“

Grupa polaznika, TIM 1, predstavila je rezultate svojeg društveno korisnog projekta. Cilj projekta bio je izrada web stranice na kojoj bi se objavljivale informacije o aktualnim humanitarnim akcijama. Preko web portala organizirno je doniranje opreme za rad Udruge LaKI, ‘Laboratorij kreativnog izražavanja’. U petak, 2. lipnja 2017., predstavnice Udruge LaKI primile su doniranu opremu.