CROMA EduCare – 9. studenoga 2018.

Ovaj vikend bavili smo se uspješnom komunikacijom, timskim komuniciranjem i strateškom percepcijom u komunikaciji, koja je od iznimne važnosti u uspješnom poslovanju, uz dr.sc. Nikšu Sviličića, koji je ovog vikenda održao na koristan način uz mnogo dobre zabave i smijeha modul Komunikacijske i prezentacijske vještine. Korištenjem komunikacijsko-prezentacijskih metoda polaznici su usavršili metode interpersonalne komunikacije, a na taj način i poslovnu efikasnost.