CROMA EduCare - 08. i 09.03.

Započeo je proljetni ciklus CROMA EduCare!

15. generacija polaznika ovog vikenda bavila se uspješnom komunikacijom, timskim komuniciranjem i strateškom percepcijom u komunikaciji, koja je od iznimne važnosti u uspješnom poslovanju, uz dr.sc. Nikšu Sviličića. Uz mnogo dobre zabave i smijeha održan je modul Komunikacijske i prezentacijske vještine.