Predavanje MANAGEMENT AWARENESS

Kad biste mogli odabrati samo jedno jedino predavanje koje bi Vam pomoglo da svoje djelatnike educirate da budu konkurentni, a tvrtku strateški vodite prema sigurnom uspjehu, onda bi to bilo predavanje izv. prof. dr. sc. Roberta Kopala, prof. v. š. „Strateško promišljanje menadžmenta – MANAGEMENT AWARENESS“!

 Info i prijavnica