Knjige

Tijekom prosinca 2014. i siječnja 2015. sva izdanja HUM-CROMA možete nabaviti po 50% nižim cijenama.

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR MENADŽERA GODINE 2014.

Odlukom Upravnog odbora HUM-CROMA od 12.06.2014. raspisan je javni natječaj za izbor najuspješnijih menadžera i poduzetnika godine te dodjelu posebnih priznanja CROMA 2014.

Javni natječaj

obrazac No 1

NOVA KNJIGA HUM-CROMA MORALNI KAPITALIZAM II

„Moralni kapitalizam II – društveno odgovorno poslovanje za 21. stoljeće“ nova je knjiga Stephena B. Younga u kojoj autor analizira financijski kolaps 2008. godine i postavlja novu koncepciju kapitalizma koja omogućava koegzistenciju profita i morala te stvaranje boljeg i pravednijeg svijeta za sve narode.

RADIONICA KVANTNI MENADŽMENT II

U doba ekonomskih, političkih i globalnih promjena potrebni su novi modeli vođenja i upravljanja, potreban je nov načina razmišljanja i djelovanja u poslovnim sustavima. KVANTNI MENADŽMENT II, koji će se održati održat će se u četvrtak, 27. ožujka 2014. od 09.00 do 15.00 sati, nastavak je osobnog programa usavršavanja i transformacije modela sistemskog razmišljanja kroz proces interaktivnog učenja i iskustvenog rada.

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR MENADŽERA GODINE 2013.

Javni natječaj za izbor najuspješnijih menadžera i poduzetnika godine te dodjelu posebnih priznanja CROMA 2013.

ZAVRŠIO PROLJETNI CIKLUS CROMA EDUCARE PROGRAMA

Nakon tri mjeseca i petnaest modula, treća generacija polaznika je u subotu, 25. svibnja 2013. završila proljetni ciklus CROMA EduCare programa.

PRAKTIKUM – 7. 5. 2013. Dr.sc. G. Santini, H. Bardek, odvjetnik i mr.sc. E. Čolaković: „Upravljanje poslovnim rizicima u kontekstu primjene novog financijskog i ovršnog zakonodavstva i osobna odgovornost direktora“

Cilj je praktikuma upoznati poslovne ljude s financijskim rizicima i novelama pravnih okvira njihove osobne odgovornosti u vođenju poslova i zastupanju društva - posebno u svezi rješenja koja se odnose na njihove dužnosti, prava i rizike u proceduri predstečajnih nagodbi i spram odredbi Općeg poreznog zakona.

Pozivnica za praktikum 7. 5. 2013.

 Prijavnica za praktikum 7. 5. 2013.

Udruženi sadržaj