Knjige

1.

Autori: Stephen B. Young

Naslov: „Moralni kapitalizam II - načela društveno odgovornog poslovanja  za 21. stoljeće“

Cijena: 400kn + PDV

Format: 15x23

ISBN: 978-953-98558-8-6

Broj stranica: 232

Uvez: tvrdi

Godina izdanja: 2014.

Izdavač: HUM-CROMA

 

Ukratko: Financijski kolaps 2008. potaknuo je Younga da napiše nastavak knjige „Moralni kapitalizam – mirenje privatnog interesa s javnim dobrom“ u kojoj je predstavio sedam univerzalnih poslovnih načela CRT-a za smanjivanje moralnog hazarderstva i dobru praksu korporativnog upravljanja u različitim kulturološkim okvirima. Ova knjiga govori o tome zašto su tržišta kapitala propala i kako je na razvalinama Wall Streeta neoliberalni koncept kapitalizma izvršio samoubojstvo iz nehata. Analizira koje su to ljudske slabosti koje upravljaju takvim neuspjesima i što bismo mogli učiniti da unaprijedimo moralnu podobnost svih dionika korporativnog svijeta, osobito menadžera i poduzetnika.Nadalje, ova knjiga govori da su nam, uz postojane ekonomske vrijednosti, potrebne ljudske vrijednosti, odnosno društveno odgovorno poslovanje koje pravedno nagrađuje  zaposlenike i ulagače, potrošače i dobavljače, društvenu zajednicu i prirodni okoliš. „Moralni kapitalizam II“ je mali korak prema novoj teoriji kapitalizma koja omogućava koegzistenciju profita i morala, stvaranje boljeg i pravednijeg svijeta za sve narode.

Narudžbenica
 

2.

Autori: Jakša Barbić•Esad Čolaković•Petar Novoselec

Naslov: ODGOVORNOST DIREKTORA – priručnik za članove uprava i nadzornih odbora u društvima kapitala

Cijena: 600kn + PDV

Format: 15x23

ISBN: 978-953-98558-7-9

Broj stranica: 268

Uvez: tvrdi

Godina izdanja: 2012.

Izdavač: HUM-CROMA

 

Ukratko: Polazeći od novog Kaznenog zakona koji na potpuno drugačiji način kategorizira pitanje pretpostavljene odgovornosti članova uprava i nadzornih odbora d.o.o. i d.d., ukida stare kvalifikacije zloporabe službene dužnosti i ovlasti te uvodi novi opis kaznenih djela i sadržaja položajne odgovornosti direktora i nadzornika, uz znatno pooštrene sankcije za djela iz područja gospodarstvenog kriminala, u ovoj su knjizi na jednom mjestu sabrani svi ključni aspekti poduzetničke, građansko-pravne, prekršajne i kaznene odgovornosti članova uprava, upravnih i nadzornih odbora u društvima kapitala. Knjiga je pisana u formatu priručnika, namijenjenog poduzetnicima i menadžerima, sa svrhom da im kao ljudima prakse olakša orijentaciju i uvid u kritična pitanja njihove formalne i stvarne tj. osobne odgovornosti kod donošenja poduzetničkih odluka, u vođenju poslovanja i zastupanju društava kapitala.

Narudžbenica

3.                    

Autor: Esad Čolaković

Naslov: MENADŽERSKI UGOVORI – modeli, savjeti i praksa (treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje)

Cijena: 690kn + PDV

Format: 15x23 cm

ISBN: 978-953-98558-6-2

Broj stranica:528

Uvez: tvrdi

Godina izdanja: 2009.

Izdavač: HUM-CROMA

Ukratko: Treće, dopunjeno i izmijenjeno, izdanje knjige mr.sc. Esada Čolakovića u formi modela, savjeta i komentara obrađuje kompleksni sadržaj zaključivanja menadžerskih ugovora s predsjednicima uprava trgovačkih društava i nositeljima rukovodećih funkcija – do nivoa projektnih menadžera. Knjiga sadrži i dvadesetak modela menadžerski ugovora iz domaće i inozemne prakse, kao i izvode iz ZTD-a, odnosno drugih zakonskih propisa te primjere iz sudske prakse.

Narudžbenica