EUROPSKI FONDOVI – ŠANSA ZA PODUZETNIKE I KORPORACIJE

15.6.2011.

 

RH se nalazi pri završetku pristupnog procesa u EU. Dosada su RH bili otvoreni predpristupni fondovi u okviru predpristupnog programa IPA iznosu od 150 do 200 milijuna EUR godišnje, koji su uglavnom bili namijenjeni podizanju kapaciteta vlasti i institucija za pripremu ulaska RH u EU.

Sredstva iz predpristupnih fondova su bila vrlo limitirana za privatni sektor, ali i ona dostupna, privatni sektor nije dovoljno iskoristio. Šanse za dobivanje sredstava za privatni sektor će se višestruko povećati ulaskom RH u EU, a tada će RH biti dostupni kohezijski i strukturni fondovi, pa se računa da će RH moći povući između 1 i 1,5 milijarde EUR godišnje, od kojih će značajan dio sredstava biti dostupan privatnom sektoru. No, da bi se sredstva povukla i iz predpristupnih i iz strukturnih fondova, nužan je dobar projekt koji se treba provesti u skladu s EU pravilima.

Na savjetovanju ćemo dati pregled EU fondova i mogućnosti za poduzetnike, pa je stoga savjetovanje prvenstveno namijenjeno članovima uprava, direktorima i vlasnicima poduzeća. Sljedeće savjetovanje na temu europskih fondova bit će strukturirano za operativne djelatnike u poduzećima, a na tom ćemo savjetovanju detaljnije govoriti o pripremi projekta.

EU Centar okuplja afirmirane eksperte za EU fondove, stručnjake s međunarodnim radnim i obrazovnim iskustvom, između ostalog, u radu na UN, EU i drugim projektima. Udruga je pripremila 5 projekata za financiranje iz EU fondova (2 u suradnji s HUM-CROMA) od kojih je jedan upravo odobren, a drugi je na rezervnoj listi te očekujemo skoro odobravanje i tog projekta.

Domagoj Vidaković, predsjednik Udruge i predavač na seminaru, magistrirao je poslovnu ekonomiju (Masters of Business Administration) na McNeese State University, Lake Charles, LA, u SAD-u te ima bogato menadžersko i konzultantsko iskustvo, prije svega u radu na projektima s međunarodnim organizacijama (UNDP i EU). Objavio je i nekoliko stručnih članaka iz područja korištenja EU fondova u raznim područjima razvoja RH. Izvršni je direktor tvrtke Energo-data d.o.o.

Zbog interaktivnog načina rada, broj sudionika ograničen je na maksimalno 20 osoba, a praktikum će se popunjavati redoslijedom prijava.

 

Program i satnica

09,45-10,00  Registracija sudionika i podjela literatura

10,00-11,30  Uvodna izlaganja: EU Centar - Domagoj Vidaković, MBA McNeese State University

Pregled predpristupnih fondova: kratka povijest predpristupnih fondova, prikaz odnosa predpristupnih i strukturnih fondova, pregled komponenti predpristupnih fondova

Direktne mogućnosti povlačenja sredstava za poduzetnike iz IPA:

  • Komponenta 3c:         Regionalna konkurentnost
  • Komponenta 4:           Ljudski resursi
  • Komponenta 5:           IPARD

 

Mogućnosti poduzetnika za sudjelovanje na natječajima za radove i usluge iz IPA:

  • Sudjelovanje u pripremi projekta za razne klijente (JLS, udruge, ustanove),
  • Pravila javne nabave i natječaja za radove i usluge na IPA projektima.

 

Mogućnost poduzetnika za sudjelovanje na programima Zajednice: Eco Innovation, Intelligent Energy Europe, FP7

Šanse za poduzetnike za povlačenje sredstava iz strukturnih i kohezijskih fondova kada se RH bude pridružila EU: pregled fondova i pravila za poduzetnike

 

11,30-12,00  Stanka kava/sok/zalogaj

12,00-14,00  Rad u praktikumu, pitanja i odgovori:

  • Sva pitanja, u skladu s potrebama članova praktikuma

 

Propozicije

Kotizacija za praktikum iznosi (molimo zaokružiti):

  1. za članove HUM-CROMA i HUNO -  1.800,00 kn + PDV
  2. za nečlanove -   2.300,00 kn + PDV
  3. za savjetovanje s godišnjim članstvom -  3.000,00 kn  (PDV uključen, savjetovanje gratis)

U okviru kotizacije sudionici praktikuma dobit će CD s prezentacijom gradiva i knjigu Korporativno upravljanje - osnove dobre prakse vođenja društava kapitala", autori: J. Barbić, E. Čolaković, B. Parač, V. Vujić (Zagreb, 2009.). Kotizaciju molimo uplatiti na žiro račun HUM CROMA br: 2503007-1100054159 Volksbank d.d. Zagreb. Ispunjenu prijavnicu molimo poslati via fax: 01/4838 710 ili 4811 787. Detaljnije informacije možete dobiti na tel: 01/4838 709.

Online prijavnica