Poziv članovima CROMA-e na predavanje o Start Up Fundraising-u

Poziv članovima CROMA-e na predavanje o Start Up Fundraising-u

17. listopada 2021. - 17. ožujka 2022.
18:00 - 20:00

 

Poziv članovima CROMA-e na predavanje o Start Up Fundraising-u

 

Alumni klub IEDC Hrvatska (Web / Facebook) poziva sve zainteresirane članove CROMA-e na predavanje START-UP FUNDRAISING koje će se održati 17. ožujka 2022. godine u prostorijama ORIS Kuće arhitekture, u trajanju od 18 – 20 h, na adresi Ulica kralja Držislava 3 (vidi kartu).

Što je važno za dobar pitch? Kako prezentirati start-up u namjeri da privuče investiciju?

Odgovore na ova i mnoga druga pitanja dati će predavač Domagoj Oreb, MBA (LinkedIn profil) koji je dugogodišnji konzultant u području projekata inovacija, transfera tehnologije, financiranja, komercijalizacije R&D-a i restrukturiranja javnih institucija, te ranije partner u venture capital fondu SCV i danas managing partner u FEELSGOOD investicijskom fondu za ulaganja s društvenim učinkom.

Feelsgood investicijski fond za ulaganja s društvenim učinkom osnovan je za ulaganja u hrvatske i slovenske tvrtke koje imaju klasične private equity/venture capital ciljeve ostvarenja financijske dobiti uz komercijalne modele poslovanja, s jakim upravljačkim timom i potencijalom skalabilnosti, te dodatno žele i mogu postići mjerljiv društveni učinak.

Feelsgood traži i podržava tvrtke koje pronalaze načine zadovoljavanje jednog ili više globalnih ciljeva UN-a za održivi razvoj, a mjerljivi učinak je svjesna strategija održivosti unutar njihovog poslovnog modela.

Nakon predavanja planiramo organizirano je druženje. Javite nam da dolazite na email: [email protected]

KONGRES MENADŽERA 2022