Stručno vođenje kroz izložbu Otona Ivekovića

Stručno vođenje kroz izložbu Otona Ivekovića

Galeriju Klovićevi dvori

Pozivamo sve članove HUM- CROMA-e u Galeriju Klovićevi dvori gdje će 18.4.2023. samo za članove biti

organizirano stručno vođenje  kroz izložbu Otona Ivekovica i privatni domjenak.

Molimo Vas da dolazak potvrdite na mail [email protected] do 14. travnja 2023.

Kongres menadžera