Uspješna prodaja – praktikum

Uspješna prodaja – praktikum

14 prosinca, 2022 - 17 rujna, 2022
09:00 - 16:00
Trg bana Josipa Jelačića 15/2

Uspješna prodaja – praktikum

 

Edukacija će se održati 14. 12. od 9h do 16h, UŽIVO u edukativnim prostorima HUM-CROMA-e

na Trgu bana Josipa Jelačića 15/2 uz mogućnost i online sudjelovanja.

 

 

Što polaznici dobivaju edukacijom?

Edukacija se temelji na interaktivnoj komunikaciji sudionika i predavača koja uključuje snimanje slučajeva i analizu koja je individualno prilagođena situacijama sudionika. Polaznici će se naučiti koristiti alatima i tehnikama prodaje te će dobiti uvid u:

▪︎ praktične tehnike (alate) komunikacije u prodaji

▪︎ prodajne okidače i primjenu na „teškim“ kupcima

▪︎ veleprodajno i maloprodajno tržište-kupci

▪︎ analizu komunikacijskih stilova

▪︎ prvi kontakt i ugrijavanje-kritične točke prodaje

▪︎ proces prodaje; up selling & cross selling

▪︎ verbalno i neverbalno u prodajnoj komunikaciji

 

 

Kome je namijenjena edukacija?

Edukacija je namijenjena poduzetnicima, svim razinama menadžmenta i svima koji žele usavršit svoje prodajne vještine, ovladati tehnikama i alatima prodaje te pregovaranja s klijentima i kupcima. Prodajne i pregovaračke vještine bitno je kontinuirano razvijati kako bi se ostvario proaktivni pristup prodaji i željeni rezultati.

O predavaču:


Kamilo Antolović studirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te specijalizirao marketing.
Ima preko 35 godina iskustva na različitim poduzetničkim, menadžerskim i marketinškim poslovima u Hrvatskoj i regiji. Utemeljitelj je i direktor K&K PROMOTION od 1993. Bio je predavač niza ekonomskih predmeta u Trgovačkoj školi u Zagrebu te viši predavač na Visokoj školi AGORA za menadžment tržišnih komunikacija i viši predavač na Visokom učilištu ALGEBRA-studij digitalnog marketinga. Kao član ili voditelj tima sudjelovao je u više tisuća marketinških projekata i kampanja na domaćem i regionalnom tržištu za vodeća domaća i niz međunarodnih poduzeća i brandova. Objavio je deset knjige, od kojih je šest literatura na visokoškolskim ustanovama te više stotina komentara, stručnih i znanstvenih članaka. Sudjelovao je u nizu priprema zakona i kodeksa iz područja tržišnog komuniciranja te je predavao na više stotina edukativnih programa iz područja interpersonalne komunikacije, javnog nastupa, prodaje, pregovaranja i marketinga za gotovo sva vodeća hrvatska i regionalna poduzeća s preko nekoliko tisuća sudionika. Obnašao je funkciju predsjednika HURA-e i predsjednika Organizacijskog odbora PRIME-a, zamjenika direktora FESTO-a i predsjednika Suda časti HURA-e te člana Žirija Festivala BiH, Superbrands Hrvatska i drugih.

Dobitnik je niza strukovnih nagrada i priznanja, prvi je stalni sudski vještak za oglašavanje i tržišne komunikacije u Republici Hrvatskoj te je predsjednik Etičkog vijeća HUK-samoregulacija, Etičkog povjerenstva HUPUP i udruženja marketinga HGK te član Upravnog odbora HUM-CROMA-e.

 

Reference edukatora:

Na teme prodaja – pregovaranje – marketing Kamilo Antolović održao je edukacije u nizu renomiranih tvrtki od kojih navodimo neke:

 

 

 

 

Vještine budućnosti