Monografija

Povodom 30 godina Hrvatskog udruženja menadžera i poduzetnika
 • Iza svakog menadžera stoji više ili manje uspješno poduzeće kojim on upravlja. CROMA se pozicionirala upravo kao udruženje ljudi, a ne firmi, što ju čini drugačijom te ju izdvaja od drugih poslovnih udruga i asocijacija. A ta će njena uloga biti vrlo važna, možda i odlučujuća u očuvanju njene prepoznatljivosti i jačanju pozicije udruženja jakih, uspješnih, kreativnih i slobodoumnih intelektualaca spremnih djelovati na različitim programima.
  Tihomir Premužak
  Predsjednik HUM-CROMA-e
 • Da Hrvatskog udruženja menadžera i poduzetnika nema, trebalo bi ga izmisliti, a kad ga već imamo - zajedno s kolekcijom pionirskih zasluga u afirmaciji menadžerske profesije i razvoju poduzetničke kulture Hrvatskog gospodarstva - onda se tu organizaciju isplati čuvati i razvijati dalje.
  ...
  Biti menadžer ne znači samo upravljati organizacijom, ljudima i poslovnim procesima s ciljem da se postigne uspjeh na tržištu i ostvari dodana vrijednost, nego to znači i neprestanu utakmicu sa samim sobom, discipliniranje vlastitog ega, čuvanje osobnog integriteta i sputavanje slabih strana vlastitog karaktera.
  Mr.sc. Esad Čolaković
  osnivač i glavni menadžer HUM-Croma 1990. - 2020.
 • Posebno želim apostrofirati činjenicu da je kao nevladina i nezavisna strukovna udruga HUM-CROMA mnogo prije prijama Republike Hrvatske u članstvo EU, kao članica Europske konfederacije menadžera, u hrvatski gospodarski prostor nastojala implementirati europske standarde profesionalne izvrsnosti menadžera i dobre prakse korporativnog upravljanja, da je 2003. godine bila osnivač prve privatne međunarodne poslovne škole u RH – CROMA Business Academy, koji projekt sam također podržavao pokroviteljstvom, te je bila nositelj inicijative da se neposredno nakon rata što brže otvore procesi normalizacije poslovne suradnje i trgovine u regiji jugoistočne Europe.
  Stjepan Mesić
  Predsjednik Republike Hrvatske 2000. - 2010.
 • U proteklih 30 godina uspješnog djelovanja, CROMA je unijela mnoge novosti u hrvatski gospodarski prostor. Organizirala je mnogo lokalnih, regionalnih i međunarodnih simpozija i savjetovanja o zakonodavnim, socijalnim i gospodarskim uvjetima poslovanja te o prilagođavanju uvjetima poslovanja u EU.
  ...
  U proteklih 30 godina CROMA je postala nezaobilazna udruga u gospodarskom miljeu Hrvatske, koja je uz postojeći sustav i mnoge druge stručne, specijalizirane udruge gospodarstvenika, ostala važan čimbenik poslovanja gospodarskih subjekata te pokretač školovanja menadžera.
  Dr. sc. Franjo Gregurić, dipl. ing.
  Predsjednik vlade Republike Hrvatske 1991. - 1992.
 • U svom mandatu predsjednika republike imao sam brojne susrete te značajnu suradnju s predstavnicima CROME. Posebno, nastojao sam doprinijeti CROMINIM naporima da kod poduzetnika i menadžera razvije osjećaj odgovornosti za društvenu zajednicu u kojoj djeluje.
  ...
  Održiv razvoj i ekološki prihvatljiva proizvodnja, fer odnos kapitala i rada ili doprinos gospodarstvenika kvaliteti života zajednice investiranjem u kulturu, znanost, sport ili zdravstveni standard ili njihovim sponzoriranjem, često su spominjani aspekti moralnog kapitalizma.
  Prof. dr.sc. Ivo Josipović
  Predsjednik Republike Hrvatske od 2010. - 2015.
 • Primorsko-goranska županija 2010. godine bila je prva županija-partner u organizaciji dodjele nagrada najuspješnijim menadžerima i poduzetnicima te posebnih priznanja CROMA. Bila je to sjajna prigoda za promociju gospodarskih potencijala i otvorenosti Primorsko-goranske županije za raznovrsne oblike poslovne suradnje.
  ...
  Uloga CROME od velikog je značaja ne samo u okupljanju menadžera i poduzetnika već i u isticanju važnosti i potrebe nezavisnosti i nestranačkog djelovanja u interesu isključivo strukovne solidarnosti.
  Zlatko Komadina
  Župan Primorsko-goranske županije
 • Osnutak i djelovanje CROME bilo je potvrda te svijesti da se bitne strukturne promjene ne događaju same po sebi, već da ih grade i provode institucije, koje po svojem karakteru već imaju (uspješne) reference iz okruženja u koje i Hrvatska želi stići – u društvo ekonomskih uspješnih država.
  Prof. dr.sc. Mladen Vedriš
  Dugogodišnji predstojnik Katedre za ekonomsku politiku Pavnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Nagradom HUM CROMA-e ovjenčani su vodeći menadžeri u hrvatskom gospodarstvu. Ova nagrada opravdano je postala neizostavna biografska crtica svakog renomiranog poduzetnika, sada već treće generacije koja još i više nego prethodne radi na razvoju svojih vještina i sposobnosti upravljanja. Liderstvu i upravljanju u Hrvatskoj značajno doprinosi i edukacijska djelatnost HUM-CROMA-e.
  Dr. sc. Damir Zorić
  Glavni direktor HUP-a
 • S godinama smo osvijestili važnost toga i paralelno s tim hvatamo priključak, a jednu od ključnih uloga u tom procesu odigrala je i HUM-CROMA. Već 30 godina se kroz vaše djelovanje promovira poduzetnička kultura u svojoj najvažnijoj formi – formi menadžmenta.
  Dr. sc. Luka Burilović
  Predsjednik Hrvatske gospodarske komore
 • CROMA je postavila menadžera u središte tog procesa, kao kreativnog upravljača poduzeća u prijelazu društvenog vlasništva u privatno. Menadžer, kroz svoje upravljačke vještine, i poduzetnik, kroz svoju kreativnost, sposobnost i odvažnost prihvaćanja rizika – trebali su biti motori društvenih promjena. U tim procesima CROMA je u Hrvatskoj predstavljala vrijednu platformu za stjecanje potrebnih znanja u kojima inicijative i menadžerske vještine stvaraju profesionalne preduvjete jednog novog društvenog modela.
  Aleksandar Hajduka
  Dugogodišnji direktor Transmadrida S.A. i suosnivač časopisa CROMAN
 • Hrvatsko udruženje menadžera i poduzetnika CROMA nije samo organizacija, ona je za menadžere i preduzetnike Hrvatske i čitavog regiona utemeljena institucija.
  ...
  Crnogorski menadžeri i preduzetnici su neizmjerno zahvalni za podršku i učešće u formiranju naše organizacije, bez čega teško da bi uspjeli da budemo ono što danas jesmo u Crnoj Gori. Ovaj doprinos je indentičan i u formiranju Asocijacije menadžera Jugoistočne Evrope.
  Budimir Raičković
  Predsjednik Asocijacije Menadžera Crne Gore
 • Verujem da i budućnosti moramo negovati dobre prijateljske, profesionalne i poslovne odnose među menadžerima. Nove generacije treba da čuvaju tradiciju koju su uspostavili CROMA i SAM.
  ...
  Suvremeni menadžeri kontinuirano radeći na svojim kompetencijama treba da nastave da pozitivno utiču na daljem jačanju ugleda profesije menadžera i afirmisanju menadžerske struke. A dobri, uspešni i odgovorni menadžeri su najbolji misionari za uspostavljanje boljeg poslovnog ambijenta.
  Slobodan Vučićević
  Prvi predsednik Srpske asocijacije menadžera – SAM
 • Imali ste pred sobom velike ciljeve i planove koje ste uspješno realizovali. Kada u jednom trenutku dođemo do tog cilja, ili samo uspijemo pokrenuti zdrave i korisne procese promjene na tragu opće misije gospodarstva za boljitak države i društva, ne možemo a da ne osjetimo zadovoljstvo.
  MSc. Vladimir Subotić, oec., EMBA
  Predsjednik AMBiH