Osnovna prava članstva

  • mogućnost profesionalnog i interesnog djelovanja kroz projekte CROME,
  • pravo na korištenje usluga Europske konfederacije menadžera – CEC, 
  • zaštita statusnih i materijalnih prava članova – menadžerski ugovori,
  • brza i kvalitetna informiranost iz oblasti poslovnog menadžmenta – telefonski i Internet servisi,
  • bonificirano korištenje menadžment konzaltinga i drugih intelektualnih usluga,
  • povlaštene cijene svih proizvoda i intelektualnih usluga – savjetovanja, seminara, knjiga, publikacija i dr.
  • gratis Godišnjak HUM-CROMA.