Hrvatsko udruženje menadžera i poduzetnika CROMA

Hrvatsko udruženje menadžera i poduzetnika CROMA osnovano je 16. studenog 1990. godine kao dobrovoljna strukovna organizacija čiju programsku filozofiju i društveni status određuju nezavisnost, nestranački i nevladin karakter, neprofitna djelatnost, interesna i strukovna solidarnost. Udruženje svoj rad temelji na vlastitom programu, a organizacijski i materijalno nije vezano uz druge institucije gospodarskog ili političkog sustava Republike Hrvatske.

Članovi udruženja su glavni menadžeri, predsjednici i članovi uprava trgovačkih društava, menadžeri pojedinih poslovnih funkcija, privredni rukovoditelji u komorskom sustavu i drugim gospodarskim asocijacijama i institucijama te direktori/vlasnici poduzeća.

Dvije bitne odrednice programskog opredjeljenja udruženja umnogome su utjecale na njegove aktivnosti tijekom proteklih godina. Prva je, da se u statusnom pogledu rukovođenje poslovodnim funkcijama poduzeća tretira kao zasebna profesija koju obavljaju ljudi različitih struka u skladu s najboljim znanjem i osobnim umijećem, prema jedinstvenom kodeksu i profesionalne etike i u okvirima zakonske odgovornosti. A druga, da se uspostavi nova kvaliteta poduzetničke kulture, prema kojoj će se funkcije upravljanja i rukovođenja poduzećima odvijati u slobodnoj interakciji nositelja poduzetničkog rizika i profesionalnog menadžmenta, ali bez neovlaštenih uplitanja neprivrednih faktora.

Hrvatsko udruženje menadžera i poduzetnika CROMA je tijekom proteklih dvadeset i pet godina djelovanja razgranalo svoje aktivnosti. Ostvarena je suradnja s nizom međunarodnih udruženja i organizacija, organizirano je na desetke stručnih skupova, okruglih stolova i predavanja. CROMA je sama ili zajedno s drugim stručnim asocijacijama i autorima izdala niz vrijednih publikacija i organizirala mnoštvo stručnih simpozija i međunarodnih seminara o temama kao što su pretvorba poduzeća, krizni menadžment, privatizacija i operativno restrukturiranje, menadžerski ugovori, rad nadzornih odbora, strategije ulaska na tržište europske zajednice i dr.

Poduzetnici i menadžeri, a ne institucije, su motor promjena stoga CROMA svoj program temelji na poticanju nove koncepcije korporacijskog upravljanja i organizacijske kulture.

 

 
Misija

Polazeći od stava da poslove uvijek rade ljudi, misija HUM-CROME je da svojim članovima, menadžerima i poduzetnicima, pomogne izgraditi profesionalnu samosvijest utemeljenu na moći znanja, moći etike i moći partnerstva. Na tim pretpostavkama i zasadama moralnog kapitalizma želimo zasnovati poduzetničku radnu kulturu koja će omogućiti Hrvatskoj da postane zemljom blagostanja. 

 
Vizija

Zamišljamo društvo u kojem su menadžerska profesija i dobra praksa korporativnog upravljanja ugrađeni u temelje svakog uspjeha te uvijek u funkciji rasta socijalnog kapitala i najboljih dugoročnih interesa svih dionika – bez obzira radi li se o upravljanju materijalnim ili nematerijalnim resursima društva. U takvom društvu menadžeri su snažne ličnosti, oboružane znanjem i visokim moralnim vrijednostima koje su u pozitivnoj društvenoj selekciji došle na vrh upravljačke piramide te su postale ogledni, snažni primjeri za nadolazeće generacije.