NAPOMENA:
Zbog posjeta Europskom parlamentu potrebni su i sljedeći podaci:

Svrha: obrada podataka vezanih uz prikupljanje i obradu osobnih podataka sudionika poslovne delegacije HUM – CROMA-e u Bruxelles

Hrvatsko udruženje menadžera i poduzetnika CROMA, Trg bana Josipa Jelačića 15/II., 10000 Zagreb, OIB: 61615891993, zastupan po direktorici Danijeli Milić (dalje u tekstu: CROMA i/ili voditelj obrade) kao voditelj obrade osobnih podataka prikuplja i obrađuje osobne podatke u točno određene i posebne svrhe. U skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka, za obradu osobnih podataka u određene svrhe navedene u nastavku, potrebna nam je Vaša privola. Molimo da znakom X označite jedno ili više odgovarajućih polja koja su pridružena tvrdnji koja odražava Vašu volju u pogledu obrade Vaših podataka.

U tom smislu, a za potrebe niže navedenih svrha obrade, želimo prikupiti sljedeće osobne podatke:

Ime i prezime
Datum rođenja
Spol
Državljanstvo
E-mail
Mobitel
Tvrtka
Broj osobne iskaznice
Datum isteka osobne iskaznice

Dajem svoju privolu da se moji osobni podaci mogu koristiti u nastavku navedene svrhe:
Za ostvarenje svrhe organizacija putovanja poslovne delegacije HUM – CROMA-e u Bruxelles moramo prikupiti detaljnije informacije o osobama koje bi htjele sudjelovati u putovanju. U tom smislu molimo Vašu privolu za prikupljanje i obradu gore navedenih osobnih podataka. Važno je da imate na umu da će ti podaci, u slučaju davanja privole, biti podijeljeni s trećim stranama (osobe i institucije koje su uključene u provođenje organizacije putovanja), ali sve treće strane su usklađene s GDPR-om te primjenjuju adekvatne tehničko-organizacijske mjere zaštite Vaših podataka.
Za ostvarenje svrhe promocije putovanja i posjeta delegacije Bruxellesu dajem privolu da Voditelj obrade smije objaviti moje ime, prezime i fotografiju na internetskim stranicama te na profilima na društvenim mrežama, a koje se odnose na prikaz sudjelovanja poslovne delegacije HUM – CROMA-e u Bruxelles.
Dajem privolu da i nakon proteka svrhe prikupljanja, obrade i eventualnog slanja trećima na obradu, osobni podaci budu korišteni za svrhe promocije kao rezultat rada na organizaciji putovanja Voditelja obrade, što uključuje i javnu objavu imena, prezimena i fotografije i nakon završetka putovanja. Potvrđujem da sam upoznat s pravom povlačenja dane privole u bilo kojem trenutku (slanjem odgovarajuće obavijesti poštom ili e-mailom kao i posljedicama koje za mene iz toga proizlaze. Potvrđujem da sam upoznat s Politikom privatnosti CROMA, Trg bana Josipa Jelačića 15/II., 10000 Zagreb, OIB: 61615891993 koja je u svakom trenutku dostupna na web stranici Voditelja obrade.