* Ukoliko Vi kao predlagač ne znate ili nemate neki od traženih podataka o kandidatu, ostavite rubriku neispunjenu.
Možete istaknuti više kandidata ili istog kandidata za više kategorija iz Natječaja.

Ljubazno molimo ispunjeni obrazac pošaljite na e-mail: [email protected] najkasnije do 12.12.2022