Projekti

Hrvatsko udruženje menadžera i poduzetnika CROMA

PROGRAMI EDUKACIJA
CROMA President program CROMA EduCare CROMA četvrtkom CROMA In-House programi

MASTERPLAN RAZOVOJA HRVATSKOG GOSPODARSTVA

Pod visokim pokroviteljstvom predsjednika RH, prof.dr.sc. Ive Josipovića, u organizaciji CROME i HOK-a, 18. 05. 2011. održan je 1. kongres hrvatskih menadžera i poduzetnika. Uz sudjelovanje brojnih govornika i stotinjak gospodarstvenika iz cijele Hrvatske, usvojen je Masterplan razvoja hrvatskog gospodarstva koji je ponudio kompas za izlazak iz gliba recesije, platformu za dugoročno unapređenje konkurentne sposobnosti realnog sektora hrvatskog gospodarstva kao i odgovore na pitanja kako sačuvati postojeća i relativno brzo otvoriti nova, kvalitetna radna mjesta.

Preuzmite dokument  Ekonomska platforma razvoja Hrvatske industrije do 2020.

CROMA partner klub

Od 1991. godine CROMA osniva klubove menadžera, najprije u Zagrebu, Rijeci, Puli, Splitu, Braču, Karlovcu i Šibeniku te regionalne klubove za Istru i Dalmaciju, a kasnije i u drugim većim gradovima kako bi se članovi udruženja na području cijele Hrvatske mogli organizirano baviti svojim aktivnostima.

Sekcija žena menadžera

U sklopu udruženja 1992. godine osnovana je sekcija poslovnih žena koja je s godinama prerasla prvobitno postavljene ciljeve i prerasla u KRUG – hrvatsku udrugu poslovnih žena.

Menadžerski ugovor

Prvobitni model ugovora napravljen je 1991. godina i kasnije dograđivan sukladno promjenama zakonodavnih okvira i tržišnih uvjeta privređivanja. Taj model oslanjao se na dobru praksu na području zemalja EU, ponajviše na rješenja u Austriji i Njemačkoj, a na njegovoj redakturi surađivali su ponajbolji odvjetnici i pravni eksperti za trgovačko pravo i korporativno upravljanje. U osnovi, poduzeća su rangirana prema veličini, kompleksnosti poslovanja i volumenu prihoda od prodaje što su bili kriteriji za osnovnu plaću, dok je ukupni kompenzacijski paket za individualne ugovore o zapošljavanju direktora/članova uprave zavisio o uspješnosti u realizaciji ciljeva poslovne politike i financijskim parametrima ostvarenih rezultata na godišnjoj razini i razini mandata.  Modelom je ujedno definiran korporativno-pravni status direktora za različite scenarije opoziva ili prestanka trajanja mandata članova uprave u raznovrsnim društvima kapitala.Svrha modela menadžerskog ugovora bila je da poslodavcima i članovima uprave pruži platformu i nacionalne strukovne standarde za pregovarački proces i osigura balansirani pravni okvir za individualna rješenja u svezi radno-pravnog statusa direktora te za ugovaranje osnovnih plaća, naknada i nagrada tijekom obnašanja mandata.  Premda je model CROME imao samo snagu preporuke, on je u praksi naišao na izvrstan prijem – podjednako kod poslodavaca i menadžera, kao i u analizama stručne lektire i pravosuđa. U svakom slučaju afirmirao se kao najcitiraniji standard za hrvatski gospodarski prostor te su ga u cijelosti ili u ključnim elementima prihvatile i brojne inozemne korporacije koje u svojim upravama angažiraju domaće menadžere.

Nagrada Menadžer godine

Od 1992. na kraju svake kalendarske godine najboljim hrvatskim gospodarstvenicima CROMA dodjeljuje nagradu Menadžer godine, u devet različitih kategorija (velika, srednja, mala, javna i inozemna poduzeća, projektni menadžer, poduzetnik godine, nagrada Anton Nino Cerin za mladog menadžera i nagrada za životno djelo). U proteklih 24 godine nagradu su osvojila 217 menadžera i poduzetnika.

Humanitarni koncert Svečanost dobrote u Zagrebu
Kad god se ukazala prigoda ili potreba CROMA je mnogima pomagala, bilo da se radilo o mladim, talentiranim umjetnicima, socijalno ugroženim skupinama, bolesnim pojedincima, humanitarnim inicijativama ili udrugama koje su trebale i tražile pomoći.  Osim organizacije brojnih likovnih kolonija i dobrotvornih aukcija, čiji je prihod darovan u humanitarne svrhe, svakako valja istaknuti – po složenosti, veličini donacije i društvenom odjeku – najveći humanitarni događaj u organizaciji HUM-CROMA, a to je koncert Joséa Carrerasa, Cecilije Gasdije i Simfonijskog orkestra HRT-a pod ravnanjem maestra Vjekoslava Šuteja, održan 27. rujna 1996. godine u Zagrebu. Cjelokupni prihod u novcu veličine cca 250.000 DM doniran je Onkološkom odjelu Dječje bolnice u Klaićevoj i Udruzi za borbu protiv leukemije i limfoma. Uz to, za Dječju bolnicu prikupljeni su lijekovi i oprema u istoj vrijednosti.  Humanitarni koncert Svečanost dobrote bio je prvi glamurozni spektakl u oslobođenoj Hrvatskoj, sa svjetskim glazbenim zvijezdama, i na neki simbolični način označio je završetak rata i povratak normalnom mirnodopskom životu.
CRT – Caux Round Table klub Hrvatska

Okrugli stol iz Cauxa (CRT) je globalna nevladina i neprofitna mreža poslovnih ljudi i intelektualaca, osnovana sa ciljem da na tragu izvornih načela na kojima je u Cauxu u Švicarskoj, pedesetih godina 20. stoljeća, donesen Sporazum o slobodnoj trgovini čelikom i željeznom rudom na području Europe – čime je de facto utemeljena ideja Europske ekonomske zajednice i današnje Europske unije – sada, u novoj paradigmi globalne ekonomije i civilizacije, promiče ideale i načela održivog razvoja, društvene odgovornosti u poslovanju i usklađivanja pojedinačnih interesa s općim dobrom, kao i ostale zahtjeve koje podrazumijeva koncepcija moralnog kapitalizma. CRT zagovara očuvanje i poštivanje kulturne samobitnosti i integriteta pojedinaca i zajednica u novoj realnosti globalne ekonomije i globalne civilizacije, a polazi od teze da je za kvalitetu života i dostojanstvo rada ključna odgovornost suvremenih korporacija i njihovih lidera. Golim i kratkoročnim, isključivo profitno usmjerenim interesima, suprotstavlja moralni kapitalizam, društveno odgovorno poslovanje i etiku dostojanstva rada koja ne proturječi dugoročnim interesima kapitala, a u postindustrijskom društvu omogućava održivi ekonomski rast, prevladavanje siromaštva i ispunjenje temeljnih ljudskih prava u globalnim razmjerima. CRT je bio pionir suvremenog koncepta korporativnog upravljanja te je već sredinom osamdesetih godina donio Načela CSR (Corporate Social Responsibility) za multinacionalne kompanije koja su kasnije oblikovana i kroz Načela OECD-a (1999.), Global Compacta (2002.) i Smjernice Europske komisije (2003.), a prožimaju i preambule mnogih važnih međunarodnih konvencija i sporazuma, poput GATT-a, WTO i sl. Caux Round Table danas ima oko 2.000 članova sa svih kontinenata, a odlikuje se upravo po tome što ovu ekskluzivnu mrežu čine čelnici vodećih korporacija i najprogresivniji pripadnici svjetske akademske elite (vidi: www.cauxroundtable.org). Na inicijativu HUM-CROMA i pod okriljem naše udruge, u nazočnosti predsjednika Lorda Daniela Brennana i globalnog direktora Caux Round Tablea, dr.sc. Stephen Younga u Varaždinu dne. 23. ožujka 2007.g. osnovan CRT Klub Hrvatska, s temeljnim opredjeljenjem da se i u našoj stvarnosti i strateškim promišljanjima razvojno-integracijskih procesa važne odluke odmjeravaju i donose, vodeći računa o načelima moralnog kapitalizma u svakodnevici korporativnog upravljanja na razini tržišta i poduzeća, ali i na razini moralne odgovornosti javne vlasti.

Osnivači CRT kluba Hrvatska

prof.dr. Jakša Barbić, redovni član HAZUZoran Bogdanović, Coca-Cola ŠvicarskaRadimir Čačić, zastupnik u Hrvatskom saboru, Zagreb mr.sc.Esad Čolaković, glavni menadžer HUM-CROMA, Zagreb Vladimir Ferdelji, predsjednik uprave Elektrokontakt d.d., Zagreb mr.sc. Filip Filipec, predsjednik uprave Tehnika d.d., Zagreb prof.dr. Josip Kregar, Pravni fakultet Sveučilišta Zagreb mr.sc. Gordana Kovačević, predsjednica uprave Ericsson-Nikola Tesla d.d., Zagreb Zvonko Magić, Energyplus d.o.o., Ludbreg Davor Majetić, predsjednik HUP-a Zagreb Stjepan Mesić, bivši predsjednik Republike Hrvatskemr.sc. Luka Miličić, predsjednik uprave Dalekovod d.d., Zagreb Danijel Režek, Ingra d.d., Zagreb Dragutin Špiljak, predsjednik uprave Vetropack Straža d.d., Hum na Sutli prof.dr. Vidoje Vujić, Fakultet za hotelski menadžment i turizam, Sveučilište Rijeka

UNO i Certifikati za članove nadzornih odbora

Slijedom misije HUM-CROMA da trajno unapređuje standarde korporativnog upravljanja, a osobito kvalitetu suradnje i profesionalne komunikacije između članova uprave i članova nadzornih odbora, koncem 2004. godine održana je osnivačka skupština Hrvatskog udruženja članova nadzornih odbora koje od tada djeluje kao sekcija UNO-CROMA. Upravni odbor HUM-CROMA i predsjedništvo UNO-CROMA inicirali su potrebu donošenja Hrvatskog kodeksa korporativnog upravljanja i u tom smislu je provedeno istraživanje dobre prakse na području Europske unije i u razmjerima globalnih korporacija. Sva ta nastojanja rezultirala su početkom 2007. godine Sporazumom o suradnji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i HUM-CROMA na temelju kojeg je lansiran program edukacije "Korporativno upravljanje za članove nadzornih odbora", kao temeljni certificirani nacionalni standard izvrsnosti za sve sadašnje i buduće članove nadzornih odbora trgovačkih društava i upravnih vijeća drugih organizacija.  Taj program i certifikat kojeg nakon ispita dobivaju polaznici traje 60 sati i odvija se kroz pet uzastopnih vikend modula, a već u prvu generaciju upisalo se preko 150 polaznika, mahom iz reda predsjednika i članova nadzornih odbora društava kapitala čije dionice su izlistane u prvoj kotaciji Zagrebačke burze. Certifikati će vrijediti dvije godine, a članovi nadzornih odbora koji ih žele prolongirati imat će obvezu da tijekom tog razdoblja i po vlastitom izboru pohađaju još najmanje dva edukativna seminara. Kao certificirani članovi UNO-CROMA imat će sva prava i povlastice koje vrijede za članove i partnere našeg udruženja, a povrh toga na raspolaganju će im biti i paleta posebnih proizvoda i usluga u funkciji cjeloživotnog obrazovanja i profesionalnog usavršavanja u vještinama korporativnog upravljanja kao što su: virtualna biblioteka i konzultantski časopis u svezi prakse rada nadzornih odbora te domaćih i europskih iskustava, "burza" članova nadzornih odbora itd.  Razvojno, također u suradnji s ekonomskim fakultetima u Zagrebu i Splitu, radi se na lansiranju posebnih programa za mlađe stručnjake i kadrove koje korporacije pripremaju za članstvo u nadzornim odborima. Dotični programi bit će mnogo zahtjevniji i, osim certifikata, polaznicima će omogućiti stjecanje akademskih ECTS bodova koji će im vrijediti za daljnje profesionalno usavršavanje, ako i kada žele pohađati EMBA, postdiplomske ili doktorske studije – bilo kod nas ili u svijetu.

Kongresi hrvatskih menadžera i poduzetnika

U posljednjih pet godina CROMA je organizirala pet kongresa hrvatskih menadžera i poduzetnika sa ciljem analize aktualne gospodarske situacije iz perspektive menadžera i poduzetnika, ljudi iz stvarne gospodarske prakse, te dijaloga s Vladom o nužnim, cjelovitim promjenama koje valja učiniti kako bi Hrvatska izašla iz dugogodišnje ekonomske i društvene krize. Prvi kongres CROMA je organizirala u svibnju 2011. godine u namjeri da se usvoji „Masterplan razvoja hrvatskog gospodarstva s fokusom na industrijsku politiku“.  Drugi kongres organiziran je 2012. godine pod naslovom „Masterplan i stvarnost“, a namjera je bila odgovoriti na pitanje u kojoj su se mjeri promjene počele realizirati, budući da su se predložene reforme i politike navedene u Masterplanu pokazale nužne za izlazak iz gospodarske krize.  Treći kongres hrvatskih menadžera i poduzetnika organiziran je u sklopu Susreta CROMA u studenom 2013. godine pod nazivom „Smjernice ekonomske politike 2014.-2016. i perspektive realnog sektora hrvatskog gospodarstva: izvozna reindustrijalizacija ili predstečajna nagodba“.  Glavna tema 4. kongresa hrvatskih menadžera i poduzetnika organiziranog u studenom 2014. godine bila je „Energija promjena: kako aktivirati razvojne potencijale hrvatskog gospodarstva“, s javno odaslanim pitanjem o tome koliko dugo možemo opstati ako se nastave zadani trendovi i brzo ne pokrenu strukturne promjene u gospodarstvu, državi i društvu. Peti kongres hrvatskih menadžera i poduzetnika održan je pod visokim pokroviteljstvom predsjednice RH, Kolinde Grabar Kitarović u studenom 2015., uoči parlamentarnih izbora, na temu „Inventura predizbornih gospodarskih programa u svjetlosti smjernica CROMA Masterplana reindustrijalizacije i održivog rasta BDP-a“

Suradnja s europskim i regionalnim udrugama

Od samog početka, u sklopu svojih aktivnosti na promicanju menadžerske profesije, HUM-CROMA je prihvatila suradnju s europskim strukovnim udrugama kao što su CEC-Europska konfederacija menadžera, CRT-Okrugli stol iz Couxa, talijanska udruga menadžera-CIDA, slovensko Združenje manager, austrijsko udruženje WdF, španjolska asocijacija poslodavaca CEOE, češka CMA, madžarska MOSZ, Udruženjem industrijalaca Portugala (AIP). Uz to CROMA je pružila konkretnu tehničku pomoć pri osnivanju regionalnih udruga menadžera u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.  CROMA i dalje surađuje na mnogim europskim i regionalnim inicijativama, a posljednja je bila osnivanje Asocijacije menadžera jugoistočne Europe čiji su članovi Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija i Grčka – 17. studenog 2015. u Podgorici.

Izdavačka djelatnost

CROMA se u sklopu svojih redovnih aktivnosti bavila i izdavačkom djelatnošću kao izdavač ili suizdavač brojnih knjiga i publikacija. Neka od CROMINIH izdanja kapitalna su djela na temu menadžerskih ugovora, korporativnog upravljanja ili nadzornih odbora. Druge brojne publikacije pratile su aktivnosti udruge na godišnjoj osnovi, bilo da se radilo o CROMINIM godišnjacima ili brošurama vezanim uz dodjelu nagrada i priznanja Menadžer godine.  Najznačajnije knjige u izdanju HUM-CROMA jesu: „Menadžerski ugovori – modeli savjeti i praksa“ autora Esada Čolakovića (2002. prvo izdanje, 2006. drugo prošireno izdanje, 2009. treće prošireno izdanje), „Nadzorni odbori – vodič kroz sustav korporativnog upravljanja“ autora Jakše Barbića, Esada Čolakovića, Branka Paraća i Josipa Šabana (2006.), „ Moralni kapitalizam - mirenje privatnog interesa s javnim dobrom“ autora Stephena Younga (2006.), „Osnovna načela inteligentne organizacije“ autora Zvonka Magića (2006.), „Korporativno upravljanje – osnove dobre prakse vođenja društva kapitala“ autora Jakše Barbića, Esada Čolakovića, Branka Paraća i Vidoja Vujića (2008.), „Odgovornost direktora – priručnik za članove uprava i nadzornih odbora u društvima kapitala“ autora Jakše Barbića, Esada Čolakovića i Petra Novoseleca (2012.), „Moralni kapitalizam II – načela društveno odgovornog poslovanja za 21. stoljeće“ autora Stephena Younga (2014.). CROMA je kao suizdavač poticala i sudjelovala u izdavanju brojnih autorskih knjiga, zbornika radova, leksikona te raznih publikacija, među kojima su i sljedeći naslovi: „U potrazi za vlasnikom“ (1992.), „Kako do uspješnog poduzeća“ (1992.), „Hrvatska energetika u ratu i nakon rata“ (1992.), „Nove tehnologije i gospodarenje energijom“ (1993.), „Menadžerski izazov – poslije rata i socijalizma“ (1994.), „Inventivni menadžer – putokazi za hrvatski gospodarski preporod“ (1994.), „Menadžer 21. stoljeća“ (2000.), „Financije za poduzetnike i menadžere nefinancijaše“ (2003.), „Menadžment ljudskog kapitala“ (2005. prvo izdanje, 2008. drugo izdanje), „Ekonomika – politika, kako dalje“ (2007.), „Menadžmente i pobjednički tim“ (2007.), „Poslovna etika i multikultura“ (2012.), „Menadžment – zbornik radova“ (2014.)