PROJEKTI POLAZNIKA EDUCARE MINI MBA 2020

Pripadnici tima "Svijest&Savijest" za projekt su odlučili organizirati akciju volontiranja i prikupljanja sredstava za Pučku kuhinju na Svetom Duhu. U sklopu projekta tim je ostvario sljedeće rezultate:

* Tiskano i distribuirano preko 2.500 letaka s pozivom na volontiranje i donaciju

* Prikupljeno 25.000kn za Pučku kuhinju

* Kao posljedica projekta programu volontiranja priključilo se preko 10 novih ljudi

* Donirana velika količina hrane, robe, dezinficijensa i ostalih potrepština

 

 

TIM 2 za projekt odlučio je izraditi online blog za mlade o upravljanju osobnim financijama. S obzirom na slabu financijsku pismenost u našem društvu, ovaj blog pomogao je onima koji tek zakoračuju u svijet odraslih da se bolje upoznaju s upravljanjem i planiranjem vlastitih financija. Rezultati projekta:

* Objavljeni jednostavni, zabavni i jasno čitljivi blogovi s različitim temama poput: "Novac radi za mene", "Kako uskalditi primanja s troškovima", "Crni petak" i sl.

* 555 pregleda

* 20 komentara na blogove

* Interaktivna komunikacija s korisnicima

* Blog je nastavito s radom i nakon završetka EduCare-a

 

 

Projekt tima "Mali zeleni" - Edukacija mladih o važnosti recikliranja i očuvanja okoliša za buduće generacije zasnivao se na konceptu aktivnog uključivanja korisnika u zaštiti prirode putem edukativnih segmenata i aktivnog zalaganja u ostvarenoj akciji čišćenja zagrebačkog Bundeka. U sklopu projekta ostvareni su sljedeći rezultati:

* Priprema materijala i opreme za čišćenje 

* Izrada i distribucija pozivnica za sudjelovanje

* Edukativne online prezentacije

* Održana akcija čišćenja zagrebačkog Bundeka s više od 20 ljudi

 

 

Projekt "TIMA 5" zasnivao se na donaciji nove kuhinje športskoj ribolovnoj udruzi Valpovka. Pripadinici tima uspješno su prepznali potrebe, komunicirali i koordinirali donaciju nove kuhinje od strane PBZ d.d., a iako suočeni s posljedicama koronavirusa, isključivim online djelovanjem i dislociranošću članova tima - rezultati projekta nisu izostali te je nova kuhinja nedavno uručena ŠRU Valpovka.

 

ČESTITAMO POLAZNICIMA GENERACIJE 2020 NA ODLIČNO ODRAĐENIM PROJEKTIMA

ZAHVALA SVIM TVRTKAMA KOJE SU PREPOZNALE I POMOGLE REALIZACIJI PROJEKATA

* Budžet timova iznosio je 0kn, a sve rezultate ostvarili su vrijednim radom i pomoću postojećih novostećenih znanja u modulima EduCare Mini MBA u trajanju 3 mjeseca