ZAKLJUČCI KONGRESA EUROPSKIH MENADŽERA ODRŽANOG 14. – 15. 10. 2021. U SPLITU

Menadžer godine 2021.