Članovi CROME na izložbi Otona Ivekovića u Klovićevim dvorima