DODJELA DIPLOMA POLAZNICIMA EDUCARE MINI MBA U 2020.

Menadžer godine 2021.