Predavanje MANAGEMENT AWARENESS

Menadžer godine 2021.