Vještine budućnosti

Vještine budućnosti

09:00 - 17:00
Trg bana Josipa Jelačića 15/2

Vještine budućnosti

Kreativnost, inovativnost, problem-solving, emocionalna inteligencija, analitičko razmišljanje – vještine su koje će u budućnosti značiti konkurentsku prednost u bilo kojem poslovanju te prednost ljudi naspram umjetne inteligencije. 

Edukacija se sastoji od 40 sati,
a odvijat će se 25.10, 7.11., 8.11., 15.11. i 16.11.2023
od 9:00 – 17:00 sati uživo

u edukativnim prostorima HUM-CROMA-e na Trgu bana Josipa Jelačića 15/2 uz
mogućnost i online sudjelovanja.

Kroz edukaciju „Vještine budućnosti“  izv.prof.dr.sc. Robert Kopal,  autor knjige „Kreativnost 4.0, evolucija I revolucija˝ i „Analitički menadžment“, profesor visoke škole u trajnom zvanju, posebni savjetnik predsjednika Vlade RH za nacionalnu sigurnost, državni tajnik MUP-a RH, predsjednik Uprave Effectus poduzetnički studiji , s polaznicima radi na razvijanju „out of the box” razmišljanja,  otvaranju novih pogleda, pristupa  i znatno kreativnijeg  načina rješavanja kompleksnih problema te stjecanju znanja za kvalitetno  planiranje i predviđanje tržišnih situacija.

O programu:  


Edukacija Vještine budućnosti sastoji se od 5 cjeline kroz koje će polaznici savladati:

1.  Tehnike rješavanja  problema i odlučivanja  

pružiti će uvid u ovladavanje znanjima i vještinama primjene strukturiranih i kreativnih analitičkih tehnika u poslovanju s ciljem izrade grafičkog prikaza opisivanja uzročno-posljedičnih veza između glavnih čimbenika poslovnog problema, izrade i identifikacije alternativnih poslovnih scenarija, određivanja vjerojatnosti pojedinih poslovnih scenarija, rangiranja konkurentnih hipoteza prema stupnju međusobne nekonzistentnosti, odabira između alternativnih opcija procjenom njihove pojedinačne korisnosti i vjerojatnosti postizanja korisnosti i dr.

2.  Teorija igara  

(engl. game theory) je disciplina koja se bavi opisivanjem formalne strukture neke konfliktne situacije i iznalaženjem odgovarajućih modela za njezino rješavanje. Drugim riječima, teorija igara ima zadatak pronalaženja rješenja u situacijama konkurencije (ali i suradnje), u kojima se djelomično ili potpuno sukobljavaju interesi najmanje dva protivnika. Rješenje konflikta određeno je akcijama svih strana koje sudjeluju u konfliktu. Cilj jest odrediti ponašanje sudionika koje je za njih najpovoljnije, pod pretpostavkom da slijede definirane ciljeve i vode računa o svom znanju ili očekivanom ponašanju ostalih igrača (razmišljaju strateški). Radionica će pružiti uvid u osnovne pojmove i principe teorije igara te će na konkretnim primjerima i zadacima (ulazak na tržište, cjenovni rat, R&D, izravna inozemna ulaganja i dr.) omogućiti polaznicima razumijevanje ne-matematičkih znanja i vještina nužnih za praktičnu primjenu teorije igara u poslovanju

3.  Analiza socijalnih mreža i socijalnih struktura

omogućit će polaznicima da razviju sljedeće opće kompetencije: identificirati i analizirati značajke mrežne znanosti i znanosti povezanosti (from Network Science to Connection Science); primijeniti stečena znanja i dati svoj doprinos rješavanju kompleksnih poslovnih problema i poslovnom odlučivanju primjenom analize socijalnih mreža i socijalne fizike te će (poslovno i praktično) razumjeti sljedeće specifične kompetencije: analizirati strukture mreža te položaj i važnost subjekata i veza unutar mreže; identificirati i primijeniti mogućnosti različitih software-a u analizi socijalnih mreža; primijeniti znanja i vještine mrežne znanosti i znanosti povezanosti; primjenjivati znanja i vještine iz područja analize socijalnih mreža i socijalne fizike u područjima telekomunikacija, marketinga, financija, razvoja i istraživanja, zdravstva i medicine, HR-a itd.

4.  Strateška analiza

posebna je vrsta istraživanja koja se bavi opisivanjem prijetnji, rizika i mogućnosti na način koji omogućuje planiranje poslovnih programa i politika. Cilj je ove radionice pružiti polaznicima iscrpni uvid u konceptualni okvir strateške analize te ih osposobiti za primjenu strateških analitičkih tehnika, pristupa i metoda u poslovnom planiranju/odlučivanju. Fokus radionice je obučiti polaznike za primjenu tehnika strateške analize u svakom koraku planiranja, upravljanja i odlučivanja s ciljem kvalitetnog, učinkovitog i proaktivnog planiranja, upravljanja i odlučivanja.

5.  Kreativnost i inovativnost

vrijeme iznimnog  tehnološkog napretka, brzih i stalnih promjena, izloženost pojedinca velikoj količini informacija i značajno povećanoj razini dostupnosti informacija lišava nas uobičajenih mentalnih napora te stoga postajemo sve ovisniji o tehnologiji. Postavlja se pitanje jesmo li uopće naoružani digitalnim vještinama koje mogu minimalizirati štetne posljedice i maksimalizirati mogućnosti koje tehnologija pruža? Upravo se zato nameće potreba za aktivnim, promišljenim i preispitujućim, kritičkim pristupom u vrednovanju i procesuiranju informacija te kreativnosti u smislu odmaka od poznatog.

Kome je program namijenjen: 

Ova edukacija namijenjena je svim razinama menadžmenta na području proizvodnje, istraživanja i razvoja, strategije, planiranja, marketinga, prodaje, HR-a i ostalih organizacijskih struktura. Omogućuje razvijanje “out of the box” razmišljanja, nove poglede, pristupe i znatno kreativnije načine rješavanja kompleksnih problema te stjecanje znanja za kvalitetno planiranje i predviđanje tržišnih situacija / ponašanja konkurencije s mjerljivom i dokazanom preciznošću. Edukacija je izvrsna mogućnost za ovladavanje i implementaciju vještina iz analitičkog menadžmenta u svakodnevnom poslovanju.

Cijena programa

1.150,00 EUR + PDV po polazniku

(Članovi HUM- CROMA-e ostvaruju 10 % popusta na iznos kotizacije)

Uključuje 40 sati predavanja/ radionica sa izv.prof.dr.sc. Robertom Kopalom i potrebne materijale.
Za više polaznika iz iste tvrtke omogućavamo dodatne popuste.

O predavaču:

izv. prof. dr. sc. Robert Kopal, izvanredni profesor, viši znanstveni suradnik i profesor visoke škole u trajnom zvanju, predsjednik Uprave Effectus poduzetnički studiji – visokog učilišta.

Dosadašnje profesionalno i znanstveno iskustvo: posebni savjetnik predsjednika Vlade RH za nacionalnu sigurnost; državni tajnik MUP-a RH; dekan Visokog učilišta Effectus; prodekan za R&D na Visokom učilištu Algebra te voditelj diplomskih studija Digitalni marketing (Digital Marketing) i Podatkovni smjer (Data Science); prodekan za nastavu na Visokoj poslovnoj
školi Libertas; predavač i gost predavač na više visokih učilišta u RH i inozemstvu te na programu CROMA EduCare (Hrvatsko udruženje menadžera i poduzetnika);
izvršni direktor za istraživanje i razvoj u Tokić d.o.o.; savjetnik Uprave IN2 Grupe za R&D/znanstveni savjetnik; suosnivač i Chief Science Officer u IN2data; obavljao poslove glavnoga obavještajnog
analitičara MUP-a RH (iznimno promaknuće u najviše inspektorsko zvanje glavnog policijskog inspektora, godišnja nagrada MUP-a RH); viši menadžer u POA-i i SOA-i; objavio 13 knjiga u RH i inozemstvu (Analitički menadžment, Ekonomska analiza međunarodnog terorizma; Teorija igara ; Analiza (socijalnih) mreža i dr.); autor više poglavlja u knjigama te 70+ stručnih i znanstvenih radova u RH i inozemstvu; voditelj i predavač na 200+ poslovnih i analitičkih radionica u RH i inozemstvu (trenirao sigurnosne i obavještajne službenike 11 država); dizajnirao nekoliko specijaliziranih informacijskih sustava; certificirani trener obavještajne analitike (intelligence analysis techniques) i analitičkog SW (intelligence analysis software’s); 20+ certifikata; član IALEIA-e (International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts) i BDVA (Big Data Value Association); izvršni urednik u časopisu International Journal of Digital Technology and Economy te član uredništva u International Journal of Economics & Management Sciences; izlagao na mnogim domaćim i međunarodnim konferencijama te sudjelovao i vodio više nacionalnih i međunarodnih analitičkih projekata (Head of PIU & Key Expert: “CARDS Twinning project: Criminal Intelligence System, Phase 1&2” i Project Liaison Officer na UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) projektu “Strengthening of Capacities for Collection and Analysis of Criminal Intelligence in South-eastern Europe” i dr.); član Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost; član Matičnog povjerenstva za društvene znanosti; član Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala; član nacionalnog tima RH – Europski Big Data Hackathon 2017. koji je osvojio 1. mjesto; nositelj crnog pojasa 2. dan u klasičnom karateu

Područja interesa: obavještajna analitika; problem solvingdecision making; kreativnost i inovativnosti; teorija igara; bihevioralna ekonomija; analiza socijalnih mreža; kritičko mišljenje; informacijska sigurnost; data science; obrazovanje

Novije objavljene knjige: “Kreativnost 4.0: evolucija i revolucija” te “Analitički menadžment“. Za knjigu Analitički menadžment autorima su dodijeljene dvije nagrade.

Online prijavnica

Napredne komunikacijsko – prezentacijske vještine