Petar Šimić: “Devet vodećih brodarskih kompanija ostvarilo oko 120 mlrd USD profita prošle godine.”